98,0% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram

Report this content

98,0% anslutningsgrad i Custos inlösenprogram Aktieägarna i AB Custos (publ) ("Custos") har anmält 804 767 aktier i Custos för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades den 14 augusti 2002. Totalt kommer ett värde om 244,61 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i Custos vilket motsvarar 3041 kronor per inlöst aktie. Anslutning i inlösenerbjudandet En extra bolagsstämma i Custos fattade den 26 juni 2002 beslut om ett inlösenerbjudande i Custos. De som på avstämningsdagen den 1 juli 2002 var aktieägare i Custos erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Tio inlösenrätter berättigade till inlösen av en aktie i Custos mot likvid i form av 14 Pergoaktier samt 80 kronor kontant per inlöst aktie i Custos. Inlösenerbjudandet omfattade totalt 821 426 aktier i Custos motsvarande ett värde om 249,71 miljoner kronor. Anmälningsperioden för att acceptera inlösenerbjudandet avslutades den 14 augusti 2002. Totalt har 804 767 aktier i Custos lämnats in och totalt kommer ett värde om 244,6 1) miljoner kronor att överföras till aktieägarna. Anslutningsgraden uppgår därmed till 98,0% för de aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter. Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer antalet utestående aktier i Custos att uppgå till 7 406 199 2) aktier. Handel i inlösenaktier och utbetalning av inlösenlikviden Handel i inlösenaktier påbörjas den 23 augusti 2002 och avslutas omkring den 6 september 2002. Inlösenaktier kommer att lösas in mot likvid i form av 14 Pergoaktier samt 80 kronor kontant per inlösenaktie efter det att erforderliga beslut verkställts och registrerats hos PRV. Inlösenlikviden beräknas utbetalas den 18 september 2002. Courtagefri försäljning I den courtagefria försäljningen av inlösenrätter uppgick den genomsnittliga försäljningsintäkten till 8,76 kronor per inlösenrätt. Likvid för de inlösenrätter som har avyttrats genom den courtagefria försäljningen redovisades till berörda aktieägare omkring den 16 augusti 2002. Stockholm den 20 augusti 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Mikael Nachemson (08-440 57 70) Custos hemsida: www.custos.se Baserat på senaste betalkurs för Pergoaktien per den 19 augusti 2002, vilken uppgick till 16 kronor. Antaget att syntetiskt återköpta aktier är inlösta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/20/20020820BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar