Aktuellt substansvärde 2002-08-08

Report this content

Aktuellt substansvärde 2002-08-08 Custos substansvärde beräknades 2002-08-08 till 179 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 9 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 7 389 540 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet om full anslutning i Custos erbjudande om inlösen med likvid i form av aktier i Pergo och kontanter och att de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 9 augusti 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-08-08 uppgick till 3 302 stycken (antaget full anslutning i Custos erbjudande om inlösen, se ovan). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar