Aktuellt substansvärde 2002-08-15

Report this content

Aktuellt substansvärde 2002-08-15 Custos substansvärde beräknades 2002-08-15 till 179 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 8 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 7 389 540 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandet om full anslutning i Custos erbjudande om inlösen med likvid i form av aktier i Pergo och kontanter och att de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 16 augusti 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-08-15 uppgick till 3 302 stycken (antaget full anslutning i Custos erbjudande om inlösen, se ovan). Custos hemsida: www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar