Aktuellt substansvärde 2002-08-22

Aktuellt substansvärde 2002-08-22 Custos substansvärde beräknades 2002-08-22 till 181 kronor per aktie. Substansrabatten för aktien var 14 %. Substansvärdet per aktie är beräknat på 7 406 199 aktier. Substansvärdet är beräknat efter antagandena att de Custosaktier som anmälts till inlösen med stöd av inlösenrätter (804 767 stycken) och de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta. Custos publicerar aktuellt substansvärde varje fredag eller därpå följande bankdag samt vid bolagets ordinarie rapporttillfällen. Stockholm den 23 augusti 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1) Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2002-08-22 uppgick till 3 302 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/23/20020823BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar