Aktuellt substansvärde 2003-11-30

Aktuellt substansvärde 2003-11-30 Custos substansvärde beräknades 2003-11-30 till 149 kronor per aktie. Börskursen var 138,00 kronor och därmed uppgick substansrabatten till 7%. Substansvärdet per aktie är baserat på 4 223 567 aktier och är beräknat efter antagandet om, dels att de Custosaktier som anmälts för inlösen genom det inlösenerbjudande som avslutades 2003-11-05 är inlösta (1 364 428 aktier), dels att de syntetiskt återköpta aktierna1) är inlösta. Custos redovisar, utöver vid ordinarie rapporttillfällen, aktuellt substansvärde den fjärde arbetsdagen i varje nästkommande månad. Stockholm den 4 december 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör 1)Antalet syntetiskt återköpta aktier per 2003-11-30 uppgick till 16 303 stycken. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar