ASG-tvisten avgjord

Report this content

ASG-tvisten avgjord Under 1999 försökte det av svenska Posten helägda bolaget Regular Capital Inc ("Regular") förhindra Custos att försälja sina aktier i ASG till Deutsche Posts dotterföretag Danzas Sweden AB ("Danzas"). Regular gjorde gällande att mellan parterna förelåg ett aktieägaravtal. Efter att frågan prövats av såväl tingsrätt som hovrätt, vilka båda ogillade Regulars yrkanden, fullföljde Custos överlåtelsen av aktierna i ASG till Danzas. Därefter påkallade Regular ett skiljeförfarande mot Custos. Skiljenämnden meddelade skiljedom i augusti 2000 och förklarade att Regulars talan skulle avvisas. Skiljenämnden fann att något avtal inte förelegat mellan Regular och Custos mot vilket Custos, enligt Regulars uppfattning, skulle ha brutit. Därefter överklagade Regular skiljedomen till Svea hovrätt. Svea hovrätt har idag meddelat dom enligt vilken Regulars talan lämnats utan bifall. Domen får inte överklagas. Därmed står skiljedomen fast. Stockholm den 10 januari 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) Mikael Broomé, Advokatfirman Vinge (08-614 31 17) Olle Flygt, Advokatfirman Vinge (08-614 31 66) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00700/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar