Custos har förvärvat ytterligare aktier i C. Tybring-Gjedde ASA

Report this content

Custos har förvärvat ytterligare aktier i C. Tybring-Gjedde ASA Custos har förvärvat ytterligare 1 000 000 aktier i C. Tybring-Gjedde. Efter förvärvet äger Custos 30 390 000 aktier i C. Tybring-Gjedde motsvarande 34,0% av röster och kapital före utspädning och 42,3% av röster och kapital efter antagandet om att samtliga utestående teckningsoptioner och konvertibla förlagslån konverterats till aktier. Stockholm den 7 januari 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar