Custos innehav i Bilia uppgår till 1,0 % av kapitalet och rösterna

Custos innehav i Bilia uppgår till 1,0 % av kapitalet och rösterna Idag har inlösenlikviden utbetalats hänförlig till Custos inlösenprogram. Custos äger därefter totalt 257 651 aktier i Bilia vilket representerar 1,0 % av kapitalet och rösterna i bolaget. Stockholm den 10 december 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00770/wkr0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar