Custosaktiens sista handelsdag är fredagen den 3 september 2004

Custosaktiens sista handelsdag är fredagen den 3 september 2004 Custos kommer, som tidigare meddelats, att fusioneras med Öresund. Genom fusionen upplöses Custos som bolag i och med att Bolagsverket (tidigare PRV) registrerar fusionen. Bolagsverket avser att registrera fusionen och emissionen av de nya Öresundaktierna onsdagen den 8 september 2004. I och med att Custos genom fusionen upplöses har bolaget ansökt om avnotering från Stockholmsbörsen, och sista dag för handel med Custosaktien är fredagen den 3 september 2004. De nya Öresundaktier som utges som fusionsvederlag i fusionen beräknas vara bokförda på mottagarnas (före detta ägare av Custosaktier) konton torsdagen den 9 september 2004. Handel med de nya Öresundaktierna kan komma att påbörjas samma dag. "Det är glädjande att konstatera att de som har varit aktieägare i Custos sedan bolaget ändrade inriktning under maj 1996 har erhållit en synnerligen god avkastning på sin investering. Custosaktiens totalavkastning har under perioden 8 maj 1996 till 26 augusti 2004 uppgått till 701 procent (28,5 procent/år). Detta att jämföra med SIX Return Index som ökade med 122 procent (10,1 procent/år) under samma period. Custos organisation kommer nu att arbeta vidare för Öresund." säger Custos VD Mikael Nachemson. Stockholm den 27 augusti 2004 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT21990/wkr0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar