Delårsrapport för AB Custos avseende perioden 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 · Custosaktiens totalavkastning för delårsperioden var 54,3 (2,3) %. · Totalavkastningen drygt 35 (44) procentenheter bättre än index. · Inlösen av aktier med likvid i form av aktier i Bilia och kontanter beslutad av bolagsstämman. · Substansvärdet uppgick till 180 kr per aktie per 2003-09-30. · Resultatet per aktie uppgick till 7 (27) kr för delårsperioden. Stockholm den 13 oktober 2003 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Rapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm Org.nr. 556036-1668 Telefon 08-440 57 70, Telefax 08-440 57 80, Hemsida www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00250/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00250/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar