Beslut om att senarelägga CybAeros bokslutskommuniké 2017

Report this content

Styrelsen i CybAero AB har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké för 2017 till den 30 mars. Tidigare kommunicerad dag för bokslutskommunikén är den 15 mars. Skälet till senareläggningen är pågående diskussioner angående bolagets finansiering. Se bolagets pressmeddelande den 16 februari.

För mer information, kontakta:
Michael Auerbach, Styrelseordförande, CybAero AB,
Telefon: (0)13-465 29 00
E-post: ir@cybaero.se

s på webben: www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 17:45.

Dokument & länkar