Bokslutskommuniké Januari-December 2017 CybAero AB (publ)

Report this content

29 mars, 2018 kl 19:00 CET

Perioden januari - december 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 12 TSEK
(2,9 MSEK).
• EBITDA uppgick till -145 MSEK (-75,5 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -151 MSEK
(-86,8 MSEK).
• Resultat efter skatt uppgick till -155 MSEK
(-91,3 MSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -3,32 SEK
(-2,50 SEK).
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Perioden Juli - December 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 640 TSEK
(1,9 MSEK).
• EBITDA uppgick till -117 MSEK (-32,7 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -116 MSEK
(–39,0 MSEK).
• Resultat efter skatt uppgick till -120 MSEK
(-41,7 MSEK).
• Resultat per aktie uppgick till -3,63 SEK
(-1,57 SEK).

VD har ordet

CybAero har den senaste tiden befunnit sig i en minst sagt turbulent period. Trots detta har personalen hela tiden gjort sitt yttersta för att ta verksamheten dit vi vill att den ska vara, det vill säga att kunna leverera produkter som håller högsta klass. CybAero är ett utvecklingsbolag som verkar i en mycket spännande bransch, men också en bransch som befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Detta innebär att vi hela tiden stöter på nya utmaningar. Det har i sin tur medfört förseningar och en tröghet i försäljningsprocesserna. Men trenden är dock tydlig. Obemannade helikoptrar är på stark frammarsch och utvecklingen i branschen går snabbt framåt, så även för CybAero.

Under 2017 har vi arbetat hårt med att vidareutveckla vår huvudprodukt APID One. Det har handlat om att öka robustheten samt att utveckla olika tillämpningsområden. För mobila insatser i t ex katastrofområden är vår containerbaserade hangar och ledningscentral (Mobile Operation Center) nu klar för försäljning.

Under 2017 och i början av 2018 har vi genomfört ett antal framgångsrika demonstrationer för potentiella kunder på flygplatserna Ljungbyhed och Västervik.

Arbetet med att avsluta Jolly-affären i Kina fortgår. Dock har vi gjort bedömningen att fordran inte bör ligga kvar i balansräkningen då affären har pågått under en längre tid och ännu inte avslutats.

Under inledningen på 2018 har vi arbetat för att förbättra CybAeros position inom de viktigaste områdena. Ett första steg var att se över bolagets kostnadskostym. I februari presenterades därför ett kostnadsbesparingsprogram med avsikt att ta bolagets kostnader till en nivå bättre anpassad för dagens situation. Vi har arbetat hårt med att skära kostnader och därmed reducera företagets så kallade ”burn rate”, samtidigt som vi genom en omorganisation effektiviserat verksamheten.

Bolaget har dock inte haft de finansiella resurser som krävts för att ta verksamheten till nästa nivå. Relaterat till finansieringen stoppades handeln med aktien på First North den 15:e februari. Vi har arbetat fram en lösning vilket vi meddelade marknaden 28:e mars. Denna lösning ger oss möjligheten att implementera företagets nya strategi och fortsätta utveckla våra produkter och tjänster i ett mer långsiktigt perspektiv.

Som nytillträdd VD har jag tillsett att arbetet med att färdigställa en ny affärsstrategi och organisation för CybAero påbörjats. Med min bakgrund inom aviation är det naturligt att utveckla vår APID mot en certifierad luftfartsprodukt för att öppna nya marknader och nya affärsmöjligheter.

Tommy Magnusson

Verkställande direktör

CybAero AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Kontakt:
Tommy Magnusson, VD

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 35 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 19:00.