CybAero AB (publ) påkallar andra tranchen från Bracknor

CybAero har påkallat den andra tranchen på 850 000 USD i finansieringslösningen mellan CybAero AB och Bracknor Investment Group. Finansieringslösningen meddelades marknaden den 24 juli 2017, och beslutades vid den extra bolagsstämman 24 augusti 2017.

Finansieringslösningen omfattar ett totalbelopp på upp till 5,25 miljoner USD i form av sju konvertibellån, de första tre lånen på vardera 850 000 USD, det fjärde lånet på 750 000 USD och de sista tre lånen på vardera 650 000 USD.

Om Bracknor

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai (Förenade Arabemiraten) som agerar som ett familjeföretag, med mandat att investera globalt i små och medelstora företag med en unik konkurrensfördel och verklig potential. Bracknor förser dessa företag med rörelsekapital eller tillväxtkapital för att påskynda och uppnå sina mål.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2017 kl.08:20.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar