CybAero AB (publ) planerar demonstrationsflygning för FN-organ

CybAero förbereder just nu demonstrationsflygningar för ett FN-organ. Flygningarna planeras att genomföras i närtid. De syftar till att operativt demonstrera CybAeros APID One med tillhörande Air Drop System och dess kapacitet att leverera förnödenheter till krisdrabbade områden.   

CybAero har flera demonstrationsflygningar inplanerade i närtid för potentiella kunder kopplade till bolagets offertstock.

För mer info om CybAero APID Air Drop System, se http://www.cybaero.se/air-service/

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 40 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument & länkar