CybAero AB ansöker om konkurs

Report this content

Styrelsen för CybAero AB har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig tvingad att idag ansöka om att CybAero försätts i konkurs.

CybAeros VD Tommy Magnusson kommenterar beslutet:

Under mina tre månader som VD har jag, tillsammans med mina kollegor, gjort allt för att förhindra den situation vi idag befinner oss i. CybAero har sedan börsstoppet den 15:e februari flitigt uppvaktat Nasdaq för att försöka få klarhet i vilka hinder som finns för att återuppta handeln i bolagets aktier. Bolaget har också löpande vidtagit kvalitetsåtgärder. Parallellt med detta har ledningen undersökt andra tänkbara alternativ och finansiering har varit nära att säkras vid flera tillfällen. Den operativa verksamheten har under tiden fortgått och flera nya affärsmöjligheter har öppnat sig.

Jag riktar ett stort tack till våra leverantörer och finansiärer, där bland annat Alpha Blue Ocean har visat stort tålamod och förtroende för företaget och dess nya strategiska inriktning. Jag vill också passa på att ge en stor eloge och ett stort tack till den ambitiösa och tålmodiga personalen på CybAero.

Min förhoppning är att CybAero efter konkursen återskapas under ledning av ny ägare. CybAero har förutsättningarna att vara ett innovativt teknikföretag med goda framtidsutsikter i en spännande framtidssektor.

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD

Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18:e juni 2018 kl. 10.30.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 20 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument & länkar