CybAero annonserar byte av motorleverantör

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, meddelade vid en presskonferens på flygmässan Farnborough i England, att man byter motor och motorleverantör till sin farkost Apid 60.

CybAero har under en längre tid utvärderat flertalet motorer och motorleverantörer för att kunna förbättra prestanda och tillförlitlighet ytterligare i sin farkost Apid 60. Valet har fallit på det brittiska företaget Rotron och en av deras wankelmotorer (ofta kallat rotary engine).

­– Att vi slutligen valde Rotron beror på dels deras höga tekniska förmåga och innovationskraft, dels att deras wankelmotor möter våra krav och specifiktioner fullt ut, säger CybAeros operative chef Rolf Schytt. Motorn finns tillgänglig för både bensin- och så kallat heavy fuel-bränsle, vilket passar våra nuvarande och framtida kunder väl, fortsätter Schytt.

– Vi är oerhört smickrade och hedrade över att CybAero valt oss som leverantör, säger Rotrons VD Jim Edmonson. Vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att möta CybAeros behov, speciellt nu när deras orderbok är så full.

CybAero tecknade nyligen ett avtal med den kinesiska flygfarkostkoncernen AVIC vilket omfattar leverans av minst 70 system under de närmaste 8 åren. Avtalet innebär ett kontraktsvärde på ca 700-800 MSEK. Utöver denna har CybAero redan en order från kinesiska tullen omfattande leverans av ett par system. Dessa system skall operera från fartyg.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Rolf Schytt, operativ chef Cybaero AB, tel 072-203 28 28, e-post: rolf.schytt@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har närmare 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Läs på webben:  www.cybaero.se                     Filmer: www.youtube.com/cybaero


Taggar:

Media

Media