CybAero deltar på försvarsutställningen DSA i Kuala Lumpur

Som ett led i sin satsning på den asiatiska marknaden ställer First North-listade CybAero AB för första gången ut på försvarsutställningen DSA i Kuala Lumpur, Malaysia, i samarbete med Business Sweden.

DSA är inriktad mot försvar och samhällsskydd och har arrangerats vartannat år sedan 1988. Årets utställning pågår mellan den 14-17 april och har cirka 1 000 utställare och 27 000 besökare från över 50 länder.

CybAero ställer ut i en gemensamhetsmonter tillsammans med sex andra svenska företag i samarbete med Business Sweden. I montern presenterar de sin obemannade helikopter APID60.

– Vi har märkt ett stort intresse på utställningen och har haft många besökare och delegationer från både Asien och Mellanöstern i vår monter vilket är väldigt roligt, säger Niklas Nyroth, försäljnings-och marknadschef på CybAero.

Genom den senaste tidens beställningar från Kina tog CybAero ett rejält kliv in på den asiatiska marknaden och man ser mycket goda möjligheter till beställningar från kunder med liknande behov i hela sydöstra Asien.

– Malaysia är en spännande region som ligger väldigt långt fram inom arbetet med integration av obemannade farkoster i civilt luftrum, mycket tack vare att oljebolaget Petronas i många år har arbetat med obemannade helikoptrar för att bevaka och säkerställa funktion av sin infrastruktur för oljetransporter, säger Niklas Nyroth.


För mer information, kontakta:
Niklas Nyroth, försäljnings- och marknadschef CybAero AB, tel 070-896 12 46, e-post: niklas.nyroth@cybaero.se

Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se                   Filmer: www.youtube.com/cybaero


Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 25 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Dokument & länkar