CybAero erhåller beställning på demosystem från Kina

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har erhållit ytterligare en beställning från Kina, denna gång avseende ett demonstrationssystem. Den nu erhållna ordern är villkorad av exporttillstånd och om tillstånd erhålls beräknas leverans av demonstrationssystemet kunna ske under senare delen av hösten 2014.

I samband med ordern av demonstrationssystemet har agenten aviserat möjligheten till en större potentiell serieorder längre fram. Av förhandlingstekniska skäl kan varken kund eller möjlig ordervolym offentliggöras för närvarande.

– Detta är ytterligare ett bevis för att vi ligger rätt både avseende produkt och marknad, säger Mikael Hult, vd på CybAero och fortsätter:
– Vår agent för diskussioner med flera stora och intressanta potentiella kunder i Kina. Just detta demosystem är kopplat till, och ska användas för, ett specifikt landsomfattande ändamål. Vi hoppas kunna berätta mer om kunden och den potentiellt efterföljande ordern inom de närmaste månaderna om allt faller väl ut.

Asien stor potential
CybAero har under de senaste åren bearbetat den asiatiska marknaden och erhöll för drygt två månader sedan sin största order någonsin när man mottog en beställning till kinesiska tullen på 5,5 M€, det vill säga 50 MSEK.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar