CybAero får disponera 1 miljon kronor

Report this content

CybAero får disponera 1 Mkr av de 4 Mkr som står på ett spärrat bankkonto, i avvaktan på att handeln i bolagets aktie ska återupptas.

Som tidigare meddelats har CybAero 4 Mkr innestående på ett spärrat bankkonto, i avvaktan på att handeln i bolagets aktie ska återupptas.

Beloppet är en del av den finansieringslösning som CybAero och European High Growth Opportunities Securitization Fund, med rådgivaren Alpha Blue Ocean Advisors Ltd, en del av Alpha Blue Ocean Investment Group, ingick den 28 mars i år. Finansieringslösningen innebär att CybAero tillförs upp till 52,5 miljoner kr i form av tretton konvertibellån. (För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande per 28 mars).

CybAero har nu fått tillåtelse att disponera 1 miljon kronor för betalning av skatt.

Kontakt:

Tommy Magnusson, VD

Telefon: (0)13-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6:e juni 2018 kl. 14:00.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Dokument & länkar