• news.cision.com/
  • CybAero/
  • CybAero träffar finansieringsavtal med Alpha Blue Ocean på upp till 52,5 miljoner kr

CybAero träffar finansieringsavtal med Alpha Blue Ocean på upp till 52,5 miljoner kr

Report this content

CybAero och European High Growth Opportunities Securitization Fund (“EHGO”), rådgiven av Alpha Blue Ocean Advisors Ltd, en del av av Alpha Blue Ocean Investment Group (“ABO”) har nu ingått ett avtal gällande en finansieringslösning till ett belopp på upp till 52,5 miljoner kr i form av tretton konvertibellån, det första lånet på 4,5 miljoner kr och följande tolv lånen på vardera 4 miljoner kr.

CybAero har erhållit ett brygglån på 1 miljon kr från EHGO och kommer erhålla ytterligare brygglån om 3 miljoner så snart handeln med CybAeros aktier återupptas på First North. Lånet kommer att kvittas mot EHGOs teckning av det första konvertibellånet efter kommande extra bolagsstämma.

Konvertibellånen kommer ha en tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället. Konverteringskursen kommer vara den lägre av alternativen (1) 85% av den lägsta volymvägda genomsnittskursen under en period av 20 handelsdagar föregående begäran om av konvertering av lånet (eller, specifikt för den första tranchen, 85% av 1,46 kr om den siffran är lägre), eller (2) 145% av den lägsta volymvägda genomsnittskursen under en period av 15 handelsdagar föregående begäran av den första tranchen (eller, specifikt för den första tranchen, 145% av 1,46 kr om den siffran är lägre).

Varje konvertibellån kommer att emitteras tillsammans med ett teckningsoptionspaket som ger rätt att teckna ytterligare aktier för ett belopp motsvarande 100% av det nominella beloppet för det konvertibellån som teckningsoptionerna utges tillsammans med. Teckningskursen för aktierna är 110% av den lägsta volymvägda genomsnittskursen under en period av 20 handelsdagar föregående begäran av en ny tranche. Beträffande den första är tranchen är teckningskursen för att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna lika med 110% av det lägre av alternativen (1) 1,46 kr eller (2) den lägsta volymvägda genomsnittskursen under en period av 20 handelsdagar föregående begäran av den första tranchen.

Subversive Capital har erbjudit sig att låna ut ett bestämt antal aktier till EHGO.

CybAeros styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

Pierre Vannineuse, grundare och CEO, ABO kommenterar, ” Som tidigare medlemmar av Bracknor, som initierade den ursprungliga finansieringen, är vi glada att erbjuda vår support och våra resurser till CybAero igen. Vi ser fram emot att arbeta med bolaget som ursprungligen tänkt.

Hugo Pingray, ABO’s medgrundare och operativ chef: “Vi är glada att välkomna CybAero till vår portfölj. Alpha Blue Ocean har erkänt bra track record av att vända situationer och tar med sig fullt ekonomiskt stöd för det kommande året. Vi har enormt förtroende för VD Tommy Magnusson som till företaget tar med sig sin omfattande erfarenhet av marknadsföring och tekniskt kunnande inom flygindustrin och vi ser fram emot att arbeta sida vid sida med den nya ledningsgruppen”.

Michael Auerbach, CybAeros styrelseordförande säger, ”Vi är glada att arbeta med ABO och ser fram emot en lång och konstruktiv relation allteftersom CybAero fortsätter att jaga en position som marknadsledande inom både tjänsteutförande och försäljning av VTOL RPAS.”

Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
European High Growth Opportunities SF är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som på pan-europeisk basis fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag som den anser vara mycket undervärderade. EHGO har Alpha Blue Ocean Inc. Som exklusiv rådgivare. EHGO har mandat att investera i mycket innovativa europeiska företag och samtidigt stötta deras behov av tillväxtkapital och erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.

Om ABO
Alpha Blue Ocean grundades av Pierre Vannineuse och är investeringsförvaltare till en fondfamilj som verkar i flera jurisdiktioner och fokuserar på att direkt finansiera mycket innovativa teknologier och samtidigt inte inkräkta på företagsledningen i sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean har specialiserat sig på att tillhandahålla flexibel, innovativ och icke-inkräktande lånefinansiering och eget kapitalfinansiering till börsnoterade företag över hela världen och inom olika sektorer, inklusive hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknik. Alpha Blue Oceans huvudrepresentationskontor är baserat i London, Storbritannien.

För mer information, kontakta:
Tommy Magnusson, CEO 
Telefon: (0)13-465 29 00
E-post: ir@cybaero.se

s på webben: www.cybaero.se              Filmerwww.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 07:00.

Dokument & länkar