CybAero utreder förutsättningarna att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner kronor

First North-listade CybAero AB har uppdragit åt SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 50 miljoner kronor, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande.

Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att stärka bolagets finansiella ställning samt möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt för bolaget.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero AB, telefon 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 25 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i CybAero.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar