CybAeros företrädesemission slutförd

CybAero AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som offentliggjordes den 21 april 2008. Nyemissionen tillför bolaget ca 15 MSEK före emissionskostnader

CybAero har under perioden 12-26 maj 2008 genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till ca 61 procent av nuvarande aktieägare och nya aktieägare. Resterande aktier, motsvarande ca 39 procent har tecknats genom emissionsgaranti. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför CybAero ca 15 MSEK före emissionskostnader.
– Det känns bra att vi genom nyemissionen stärker våra finansiella muskler och att vi därmed kan möta den efterfrågan som vi nu ser på bolagets produkter. Det är också glädjande att vi fått in över 220 nya aktieägare och att vi därmed har över 1 000 aktieägare i bolaget. Givet det positiva huvudscenario vi ser, finns det goda förutsättningar för en mycket spännande och händelserik utveckling av CybAero, säger Mikael Hult, verkställande direktör på CybAero.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 5 992 270 st och aktiekapitalet med 852 293 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i CybAero till 11 984 540 aktier och aktiekapitalet till 1 712 077 SEK. BTA (betald tecknad aktie) kommer att ersättas med aktier så snart nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas vara slutfört under vecka 25, 2008.

Efter denna registrering kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas med aktier utan avisering. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på First North i anslutning till detta.
Thenberg & Kinde Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till CybAero i samband med företrädesemissionen

Dokument & länkar