CybAeros VD, styrelse och ledning tecknar fullt ut sina andelar i pågående företrädesemission

CybAero AB (publ, listat på Nasdaq First North,  genomför under perioden 19 augusti – 11 september en fullt garanterad företrädesemission omfattande totalt ca 65 MSEK samt en övertilldelningsoption på 10,5 MSEK.

Idag tillkännages att samtliga i CybAeros styrelse och ledningsgrupp, vilka innehar aktier i bolaget, inklusive VD, kommer att fullt utnyttja sina teckningsrätter i den pågående nyemissionen.

      Vi har en otroligt spännande tid framför oss. Vi tror på bolaget, på produkten och på den framtid som bolaget har, säger Claes Drougge, styrelseordförande i CybAero sedan 2013.

      Det är glädjande att kunna meddela att samtliga i vår styrelse och ledning som innehar aktier i bolaget kommer att teckna fullt, säger Mikael Hult, VD CybAero.  Jag ser det som ett styrkebesked och det visar på en stark framtidstro för CybAero. Vi har många händelserika och intensiva år framför oss, avslutar Mikael Hult.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB och Redeye AB är finansiella rådgivare och Ernst & Young AB (EY Law) är juridisk rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, Vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se   Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att kunna meddela att samtliga i vår styrelse och ledning som innehar aktier i bolaget kommer att teckna fullt, säger Mikael Hult, VD CybAero. Jag ser det som ett styrkebesked och det visar på en stark framtidstro för CybAero. Vi har många händelserika och intensiva år framför oss, avslutar Mikael Hult.
Vi har en otroligt spännande tid framför oss. Vi tror på bolaget, på produkten och på den framtid som bolaget har, säger Claes Drougge, styrelseordförande i CybAero sedan 2013.