Finansieringsuppdatering

CybAero meddelade marknaden den 13 juni att bolaget befinner sig i en ansträngd likviditetssituation och att kapitalet för den löpande driften beräknades vara förbrukat i slutet av juni, om inte ytterligare kapital tillskjuts. CybAero har genom restriktiva åtgärder lyckats säkra kapital för skatt och löner även under juli. Bolaget arbetar fortfarande intensivt med fortsatt finansiering och undersöker för närvarande olika finansieringsalternativ.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 juni 2017 kl.13:30.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar