Halvårsrapport januari – december 2017 CybAero AB (publ)

Perioden januari 2017 - juni 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 652 TSEK (1,1 MSEK)

• EBITDA uppgick till -28,0 MSEK (-41,2 MSEK)

• Rörelseresultatet uppgick till -34,9 MSEK (-47,8 MSEK)

• Resultat efter skatt uppgick till -35,1 MSEK (-49,6 MSEK)

• Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-1,57 SEK)

VD har ordet

Första halvåret 2017 har präglats av hårt arbete för att avsluta FAT (Factory Acceptance Test)-testerna hos kunden Jolly i Kina. Vår ordförande, Michael Auerbach, har under våren tagit en ledande roll i arbetet med att komma i mål med affären.

Perioden har även präglats av olika besparingsprogram som hela bolaget medverkat i. Detta har resulterat i ett bättre resultat än för samma period föregående år, samt en större kostnadsmedvetenhet.

Försäljningsarbetet har varit intensivt med bland annat ett antal besök av potentiella kunder. Däribland har vi besökts av representanter från FN, mot vilka vi offererat tjänsteuppdrag för att flyga i krigsdrabbade områden och släppa mediciner med hjälp av fallskärmsförsedda paket. Till följd av detta har en lyckad testkampanj genomförts med APID-systemet där vi från låg höjd släppt paket med fallskärm.

Vår tjänsteverksamhet, Air Services, har startats upp och genomfört uppdrag med att filma samt att detektera strålning. Dessa uppdrag har genomförts med mindre drönare som köps in, alternativt att kundens egen farkost använts.

Vi har även tagit fram ett specialanpassat system för brandförsvaret. Vi har egenutvecklat och designat en mycket användarvänlig kontrollpanel samt integrerat en IR-kamera i branddrönaren. Plattformen bygger på DJI Mavic.

Det första systemet har nyligen sålts till Motala brandförsvar. Den första demonstrationen av detta system kommer att ske den 14 september då det är skånsk brandskyddsdag i Revinge och 27 september på konferensen Skadeplats 2017 i Helsingborg, då vi kommer att ställa ut tillsammans med en stor brandmaterielgrossist. Vi kommer dessutom ställa ut på World Drone Expo i San José/Silicon Valley i Oktober. Vi tror att detta system kommer bli ett bra komplement till APID-systemet och generera snabb försäljning.

Under 2017 har företaget även slutfört konstruktionen av vårt containerkoncept vilket är en mobil plattform från vilken det är möjligt att utföra uppdrag med våra system. Detta kommer innebära en betydligt större flexibilitet och möjlighet att operera självständigt från platser som saknar stabil infrastruktur.

Vi finns för närvarande med i ett antal upphandlingsprocesser med vårt APID-system. Det är långa ledtider i dessa upphandlingsprocesser men vi är hoppfulla inför framtiden och ser stora möjligheter framöver.

Rolf Schytt

VD, CybAero AB

För fullständig rapport se bifogad pdf eller på vår hemsida, www.cybaero.se

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl.15.00.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar