Halvårsrapport januari-juni 2015 CybAero AB (publ)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,7 (20,8) MSEK
 • EBITDA uppgick till -24,8 (-4,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,6 (-10,0) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,9 (-10,5)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,72 (-0,24) SEK

Händelser under perioden

 • I mars presenteras det nya produktprogrammet APID ONE
 • I mars erhålls den första avropsbeställningen, omfattande fem system, från kinesiska AVIC.
 • I april genomförs framgångsrika demonstrationsflygningar i Hainan i Kina.
 • I juni meddelas att processen för notering på Nasdaq Stockholm har påbörjats.
 • I juni genomförs fabrikstester för kinesiska tullen med mycket goda resultat.

Väsentliga händelser under perioden

 • I juli genomförs fabrikstester på det av AVIC beställda demosystemet. Systemet levereras därefter till kinesiska AVIC.

 • Under augusti genomförs, med det nyligen levererade demonstrationssystemet, framgångsrika demonstrationsflygningar över Guangdonprovinsen i södra Kina för ett flertal representanter från bland annat energisektorn.

Läs hela halvårsrapporten på bolagets hemsida, www.cybaero.se

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, Vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Anna-Lena Rahm, Ekonomichef CybAero AB, tel 070-635 15 60
e-post: anna-lena.rahm@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar