Johan Ahlström avgår som VD i CybAero

Report this content

Johan Ahlström avgår som VD i CybAero AB med omedelbar verkan. Tommy Magnusson, styrelseledamot i CybAero, har utsetts till tf. VD.

”Tommy Magnusson tillför VD-rollen en mycket stor erfarenhet av flygverksamhet och företagsledning. Han är en ovärderlig ledamot i CybAeros styrelse och vi är mycket glada över att han har accepterat detta uppdrag”, säger CybAeros styrelseordförande Michael Auerbach.

För mer information, kontakta:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget är listat på NASDAQ First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Denna information är sådan information som CybAero AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 20.45.

Dokument & länkar