Johan Ahlström ny VD för CybAero

Styrelsen för CybAero har idag utnämnt Johan Ahlström till ny VD för CybAero från och med 23 januari 2018. Han efterträder Mikael Smith, som varit tf VD sedan 1 september 2017 parallellt med sin tjänst som CFO.  

Johan Ahlström har en bred bakgrund och stor erfarenhet som VD för ett antal högteknologiska företag där han framgångsrikt har bidragit till positiv utveckling i form av ökad försäljning, lönsam tillväxt och ökat aktieägarvärde.

Johan Ahlström är 48 år, och har en Master of Science från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Han har arbetat med affärsutveckling och förändringsarbete i ett antal företag och även varit styrelseordförande i några av dessa företag.

Han kommer närmast från rollen som arbetande styrelseordförande i bl a Premould AB. Under sin tid där ökade företaget sin vinstmarginal från 2,9% till 19,4% samt ökade omsättning med 50%. Parallellt med detta har Johan Ahlström även arbetat som programledare inom Linköpings universitets mentorprogram.

CybAeros styrelseordförande Michael Auerbach säger: ”Vi är övertygade om att Johan Ahlström med sin kompetens och gedigna erfarenhet är rätt person att leda CybAero till ökad försäljning och lönsamhet”.

Styrelsen vill också framföra sitt tack till avgående tf VD Mikael Smith för hans gedigna arbete som CFO och hans utomordentligt engagerade arbete som tf VD under senare delen av 2017, bl a med den senaste emissionen.

Som tf CFO har styrelsen utsett Anna-Cecilia Köhler.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 januari 2018 kl. 17:10.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 35 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar