Svenska CybAero säljer obemannade helikoptrar för 700-800 MSEK till Kina

First North-listade CybAero, som utvecklar och marknadsför obemannade helikoptrar, har genom ett 8-årigt ramavtal erhållit en garantiorder till ett värde av 700-800 MSEK. Ordern kommer från ett bolag i den kinesiska koncernen AVIC, ett av världens största bolag med över 400 000 anställda, som bland annat utvecklar och producerar flygplan och flygande farkoster av olika slag. Ordern är villkorad ett exporttillstånd från ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter.

Ordern är kopplad till ett ramavtal där AVIC förbinder sig att köpa minst 20 helikoptersystem under de första tre åren och därefter minst 50 system under de följande fem åren. Detta ger ett ordervärde på 700-800 MSEK beroende på slutlig utformning av systemen. I varje system ingår helikopter, markstation och datalänk. Dessutom omfattar avtalet utbildning och support.

­– Det här är ett genombrott på marknaden för civil användning av obemannade helikoptrar. Vårt mål är att bli globalt marknadsledande och ta minst 30 procent av världsmarknaden. Med denna order, som är vår största hittills, tar vi ett betydande steg för att nå det målet, säger Mikael Hult, vd för CybAero.

Ska användas av tull, kustbevakning och jordbruk
CybAero kommer att bilda ett gemensamt bolag med AVIC för att få tillgång till deras volymer och produktionskunnande och på sikt kunna bedriva viss produktion lokalt i Kina för den asiatiska marknaden. CybAero räknar med att uppnå skalfördelar med det gemensamma bolaget vilket bland annat kommer att resultera i ytterligare effektivisering av verksamheten samt möjlighet att verka närmare den lokala asiatiska marknaden. AVIC kommer genom det gemensamma bolaget att helt och hållet rikta in sig på den civila och kommersiella marknaden, exempelvis tull, kustbevakning, energisektorn, jordbruk, karteringar, Räddningstjänsten etc.

      Ordern är den största i världen någonsin i det produktsegment som CybAero verkar i, med vertikalt startande och landande fjärrstyrda farkoster under 200 kilo. Slår vi ut ordern över de åtta åren den omfattar, innebär det närmare 100 MSEK per år. Det ger en stabil grund för hela vår verksamhet under lång tid framöver, säger Mikael Hult och fortsätter:

      Ordern till AVIC är villkorad av tillstånd från Inspektionen för Strategiska Produkter, men vi ser inga problem i dagsläget kring detta. Vi erhöll i januari en order till kinesiska tullen på 50 MSEK och för den ordern, som är mer komplex och tekniskt avancerad, har vi erhållit exporttillstånd. Den utrustning vi nu fått order på är på vårt standardsystem, säger Mikael Hult.

Avtalet och ordern föranleder inget ytterligare finansieringsbehov för CybAero. AVIC kommer att betala löpande i takt med gjorda leveranser

Linköping – världscentrum för obemannade helikoptrar
CybAero, som är baserat i Linköping, har redan i år fördubblat sin personalstyrka från 20 till 40 personer och kommer att nyanställa ytterligare. Dessutom bygger man för närvarande upp en produktionskapacitet, bland annat genom egen produktion och genom underleverantörer.

      Avtalet är ytterligare ett bevis för att Linköping och Sverige ligger i fronten för utveckling och produktion av obemannade farkoster, säger Mikael Hult.

CybAeros obemannade helikopter har fått stor global uppmärksamhet för att den är enkel att underhålla, robust och kostnadseffektiv. Den har en räckvidd på 20 mil och en flygtid på upp till 6 timmar.

      Den kinesiska marknaden har en mycket stor potential och vi är övertygade om att detta avtal kommer att generera ytterligare affärer, säger Claes Drougge, bolagets styrelseordförande, som mycket aktivt deltagit i förhandlingarna och bidragit till att avtalet kommit till stånd.


Pressmöte
CybAeros vd Mikael Hult kommer att hålla ett pressmöte kring ordern i Almedalen. Mötet äger rum idag, under Flygets dag, i East Sweden Garden kl 16.05. Ytterligare information om pressmötet kommer i en separat inbjudan.

För mer information:
Mikael Hult, vd, CybAero, telefon 070-564 25 45, e-post:
mikael.hult@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 40 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar