US Department of State avbryter och gör om upphandling

First North listade CybAeros kund AeroVironment deltar som tidigare meddelats i en upphandling avseende tjänster med obemannade farkoster för skydd av bland annat amerikanska ambassader.

Upphandlingen förutsatte strikt att samtliga deltagande företag till fullo skulle uppfylla upphandlingens kravspecifikation. Det har visat sig att de olika offererande företagen inte kunnat uppfylla specifikationen till 100%. Detta gäller såväl för de mindre ”fixed wing UAV-er” och för det som benämns Tier 2 där CybAeros typ av UAV-er ingår. Av den anledningen har Department of State (DoS) avbrutit upphandlingen. DoS meddelar att man noggrant kommer att gå igenom kraven som stipulerats i upphandlingen i avsikt att utarbeta och släppa en ny anbudsbegäran/Request for Proposals (FRP) avseende UAV-tjänster.

Vår bedömning är att projektet inte på något sätt stängts utan att DoS inte på ett säkert sätt kunnat genomföra utvärderingen av offerter och demonstrationer. I DoS meddelande står uttryckligen att man gör detta med ”intent of developing and releasing a new FRP” säger CybAeros VDLeif Erlandsson.

– CybAeros samarbete med amerikanska AeroVironment baseras på ett flerårigt avtal och omfattar bearbetning av ett flertal kunder i USA och på ett antal ytterligare marknader och det samarbetet fortsätter enligt plan fortsätter Leif Erlandsson. Arbetet med att leverera de farkoster som AeroVironment beställt pågår även det med oförändrad kraft. Department of State är en betydande upphandling men man är långt från ensamma om att ha långt framskridna projekt. Den marknadssatsning som vi genomför fortgår även den oförändrat avslutar Erlandsson

Läs på webben: www.cybaero.se                            Filmer: www.youtube.com/cybaero

För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag med sitt varumärke APID etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Dokument & länkar