Cognosec AB(publ) flyttar fram tidpunkten för Årsstämma 2017 och övergår till redovisning enligt IFRS.

Cognosec AB (publ) (“Cognosec” eller “Bolaget”), Nasdaq; COGS, en ledande leverantör av Cybersäkerhetslösningar med verksamhet i Europa, Afrika och Mellanöstern, reviderar tidpunkten för Bolagets ordinarie Årsstämma 2017 och beslutar att Bolagets övergår till redovisning enligt IFRS. Detta innebär att publicering av Årsredovisningen för 2016 flyttas fram.  

Nytt datum för Bolagets Årsstämma 2017 är den 28 juni 2017 istället för tidigare meddelat datum 31 maj. Publicering av Bolagets Årsredovisning för 2016 planeras ske senast den 7 juni 2017.

Bakgrunden är att Bolaget beslutat att koncernens redovisning ska ske enligt IFRS, vilket omfattar Årsredovisningen för 2016 och kommande delårsrapporter.

Genom detta meddelande uppdateras att den information som finns i Bolagets finansiella kalender.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB.

Telefon: +46 (0)8 5030 1550

E-post: info@mangold.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017, kl 08.45.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Stuart

IR-kontakt, Cognosec AB

Email: magnus.stuart@cognosec.com

OM COGNOSEC

Om Cognosec AB (NASDAQ: COGS)

Vi hjälper organisationer att minska cyberrisker och bättre kunna motstå attacker, genom att bedöma processer, förfaranden och system för att blottlägga bristande överensstämmelse och sårbarhet. Vi bedömer, utformar, implementerar och hanterar lösningar som skyddar kritisk IT-infrastruktur och datatillgångar. Vi är ett NASDAQ-listat, agilt EMEA-företag som är verksamt inom den offentliga och privata sektorn. Besök gärna www.cognosec.se för investerarinformation.

Om oss

Cognosec AB (publ) verkar som leverantör av Cyber Security lösningar och bedriver sin verksamhet genom det svenska moderbolaget och genom dotterbolag i Sydafrika, UK, Kenya och Förenade Arabemiraten. Gruppen levererar tjänster och teknologilicenser som används för att förbättra kunders försvar mot intrång och för att förhindra olika former av informationsstöld. Moderbolaget är registrerat i Stockholm, Sverige. Cognosec har 110 anställda och hade EUR 16.8 million i intäkter under 2015. Besök www.cognosec.se för mer information.

Prenumerera