Befolkningsregistercentralen väljer Cybercom

Cybercom Finland vann Befolkningsregistercentralens anbudsprocess gällande implementering av servicevyer för digitala tjänster i den nationella tjänstearkitekturen (KaPA). Uppdragets totala värde uppskattas till 2,2 – 2,75 MEUR. 

 Servicevyerna är det mest synliga resultatet av det finska nationella tjänstearkitekturprogrammet. Programmet samlar offentliga tjänster för administrativa kunder - medborgare, företag och andra myndigheter - och ett urval av privata tjänster i en separat personlig servicevy," säger Janne Viskari, chef för Befolkningsregistercentralens enhet Arkitektur för digitala tjänster, och fortsätter:

Användarna kan snabbt och enkelt söka efter och använda de tjänster de behöver, se över sina registreringsuppgifter (person-, fordons-, fastighetsuppgifter, etc.), kommunicera med myndigheter och få påminnelser eller rekommendationer om användning av tjänsterna. Servicevyerna kommer att byggas för mobila enheter och större skärmar, med fokus på användaren.

 Att göra offentliga sektorns tjänster digitala är ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i vårt samhälle. I över 15 år har Cybercom hjälpt den offentliga sektorn med utvecklingen mot digitalisering. Vi är glada att nu få chansen att bygga en tjänst som inkluderar tjänster från staten, kommunerna och privata tjänsteleverantörer till en och samma tjänstevy som alla parter kan utnyttja effektivt. Det gör tjänsterna enklare och utvecklingen av dem mer kostnadseffektiv. Detta är ett viktigt uppdrag för oss och stärker ytterligare Cybercoms roll som en agil utvecklare av tjänster i öppen källkod för den finländska offentliga sektorn", säger Petteri Puhakka, vd för Cybercom Finland.

Implementeringen av tjänstevyn ingår i det nationella tjänstearkitekturprogram (KaPA) som ska skapa en funktionell infrastruktur för digitala tjänster. Syftet med programmet är att göra det enklare och lättare för medborgarna att komma i kontakt med myndigheter, företag och föreningar. Cybercom kommer att använda agil utveckling i samband med serviceprojektet.

De nationella digitala tjänstevyerna kommer att implementeras under 2014-2017. Det omfattar projekt som rör servicekanalen, servicevyn, identifiering samt behörighetshantering. Tjänstekanalen är en dataöverföringskanal som möjliggör överföring av data mellan organisationer och gör tjänsteutveckling effektivare.

Produktionsanvändning av tjänstekanalen kommer att starta under våren 2015. Genom de nya tjänstevyerna kommer personuppgifter om medborgare, företagare och regeringstjänstemän, samt e-tjänster att finnas tillgängliga på en enda plats genom ett enda användargränssnitt. I den första fasen skapas tjänstevyn för medborgarna, och en demo kommer att släppas i januari 2015. Dess betaversion kommer att släppas under hösten 2015.

För ytterligare information kontakta
Petteri Puhakka, VD Cybercom Finland +358 400 414 623
Janne Viskari, direktör, Befolkningsregistercentralen +358 295 535 022
Kristina Cato, kommunikationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02

Om Befolkningsregistercentralen 
Den grundläggande uppgiften för Befolkningsregistercentralens är att möjliggöra användning av uppgifterna i befolkningsdatasystemet och BRC: s certifierade elektroniska tjänster för att stödja samhällets funktioner och informationstjänster och ledning. Genom sin verksamhet, Kina främjar skyddet av privatlivet och personuppgifter samt information säkerhet och utveckling och efterlevnad god praxis databehandling och datahantering.

Om Cybercom 
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Taggar:

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar