Cybercom miljöcertifierar sig

Cybercom har erhållit miljöcertifiering enligt den internationella standarden ISO 14001 för verksamheten i Cybercom Sweden West.

Miljöfrågorna har redan tidigare varit prioriterade inom Cybercom Group och idag styrs verksamheten i enighet med koncernens miljö policy.

Då allt fler av Cybercoms kunder, framför allt de inom fordonsindustrin, har efterfrågat ett miljöcertifikat har Cybercom beslutat att miljöcertifiera verksamheten.

– Vår miljöcertifiering är inte bara en affärsmässig fördel utan är också ett helt naturligt ställningstagande för oss som arbetsgivare, säger Håkan Fernström, affärsområdesansvarig för Automotive inom Cybercom.

Det är viktigt för Cybercom som företag att aktivt ta ett samhällsansvar. Detta är inte endast viktigt i kundrelationerna utan även minst lika viktigt för Cybercom som en attraktiv arbetsgivare

– Att jobba på ett företag som lyfter fram miljö och etik som viktiga delar bidrar till att man som anställd känner förtroende och stolthet över sin arbetsgivare, säger Magnus Larsson, kvalitetsansvarig på Cybercom Sweden West.

ISO standarderna har blivit snabbt accepterade internationellt och använda av nästan alla länder. Cybercom Sweden West har miljöcertifierats enligt den internationella standarden för miljöledningssystem ISO 14001 och är sedan 1999 även certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Dokument & länkar