Cybercom säkrar svenskars digitala identifiering

Cybercom Group har vunnit uppdraget avseende e-legitimationsnämndens ”Federationstjänster för svensk e-legitimation”. Uppdraget löper under tre år, med en option på ytterligare två år.

–    Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att realisera den säkerhet som är förutsättningen för hela e-samhället. Affären befäster ytterligare vår ledande position inom området federationer – en hörnsten i identitetslösningar för en uppkopplad värld, där säkerheten inte ska låsa in utan istället skapa möjligheter för samverkan, säger Björn Lindeberg, affärsansvarig Cybercom.

Cybercom ska utveckla en säker infrastruktur för den svenska e-förvaltningen. Uppdraget består av utveckling under 2013 samt drift och förvaltning under 2014-2016. Affärens värde beräknas vara cirka 30 MSEK. Cybercom har under många år arbetat med IT-säkerhet hos flera av Sveriges ledande företag och organisationer.

-   Det här uppdraget visar på Cybercoms unika position inom säkerhet. Vi hjälper e-legitimationsnämnden med en ny plattform för e-legitimationer som handlar om att medborgare ska kunna använda sig av sin digitala identitet (sin e-legitimation, säkerhetsdosa eller dylikt) på ett enklare och mer flexibelt sätt. Tekniken medför också att organisationer kan lita på varandras inloggningar så att vi som användare får möjlighet till så kallad single-sign-on, dvs en enda log-in för olika myndigheter, samt integration av molntjänster på ett säkert sätt, säger Bo Strömqvist, säljchef Cybercom Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Strömqvist, Säljchef, Cybercom Group,
Björn Lindeberg, Affärsansvarig, Cybercom Secure Connectivity
Kristina Cato, Kommunikationschef och ansvarig för IR, Cybercom Group

+
46 704 452 520
+46 733 144 990
+46 708 644 702

Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Dokument & länkar