Kammarkollegiet tilldelar Cybercom viktigt ramavtal

Cybercom har tilldelats ytterligare ett viktigt ramavtal inom Kammarkollegiets nya stora ramavtalsupphandling Programvaror och tjänster 2014. Denna gång för området Systemutveckling. 

Cybercom är en av sju leverantörer som får tilldelning i ramavtalet Programvaror och tjänster - Systemutveckling. Avtalet gäller i två år med option på ytterligare två år och beräknas totalt att vara värt 400 MSEK per år.

För avtalet gäller en avtalsspärr om 10 dagar räknat från dagen när underrättelse om tilldelningsbeslutet skickas. Avtalsspärren löper ut den 31-03-2015.

- Tilldelningen är ett glädjande besked för oss. Vi ser möjligheter att leverera fler helhetslösningar i inom ramen för detta avtal, då det är fokus på paketerade tjänsteleveranser med exempelvis Paas, molntjänster och licenser. Vi har ett brett partnernätverk att samarbeta med och ser fram emot att fortsätta utveckla säkra, effektiva och användarvänliga e-tjänster inom svensk offentlig sektor, säger Eva Clavin, Affärsansvarig i Stockholm för offentlig sektor, Cybercom.

- Detta avtal är betydelsefullt för oss. Offentlig sektor är ett av våra tre strategiska marknadssegment. Vi fortsätter flytta fram vår position inom det uppkopplade samhället de kommande åren, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef, Cybercom. 

För mer information, kontakta:
Eva Clavin, Affärsansvarig i Stockholm, Offentlig sektor +46 706 99 86 00
Niklas Flyborg, VD och koncernchef +46 705 94 96 78
Kristina Cato, Kommunikationschef och IR-ansvarig +46 708 64 47 02 

Om Cybercom  
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se 

Taggar:

Dokument & länkar