Kammarkollegiet väljer Cybercom

Kammarkollegiet väljer Cybercom i den viktiga tilldelning av ramavtal som gäller statliga myndigheter. Avtalet omfattar uppdragskonsulttjänster och det gäller i två år med option på förlängning i ytterligare två år.

– Det är oerhört roligt för oss. Eftersom Kammarkollegiet förhandlar åt i princip samtliga myndigheter är det här ett centralt avtal som bidrar till att vi kan växa ännu mer inom den publika sektorn, säger Patrik Boman, VD på Cybercom Group.

Det var totalt 34 bolag som tävlade i upphandlingen. Efter alla överprövningar är Cybercom ett de av sju utvalda med goda möjligheter till affärer med tanke på de kompetensområden som ramavtalet täcker. Avtalet väntas ligga till grund för uppdrag för de sju utvalda värda totalt närmare 400 miljoner kronor.

Avtalet täcker områdena användbarhet, ledning och styrning, verksamhetsutveckling och strategi, systemutveckling och systemförvaltning, informationssäkerhet, infrastruktur, och GIS.

– Det är glädjande för oss att processen med överprövningar blev relativt kort. Nu ser vi fram emot att börja göra flera nya affärer med uppdragskonsulttjänster. Det är en tydlig trend hos våra kunder att köpa uppdragskonsulttjänster i stället för resurskonsulttjänster, säger Pär Abelson, Segmentansvarig för den publika sektorn på Cybercom.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Boman, VD Cybercom Group                                                            + 46 73 98 389 79

Pär Abelson, Segmentansvarig publika sektorn, Cybercom Group                +46  73 52 000 25

Anna Trane, Press- och PR-chef, Cybercom Group                                       + 46 708 84 74 69

Om Cybercom

Cybercom Group är ett konsultföretag som erbjuder global sourcing för helhetslösningar. Koncernen har etablerat sig som en leverantör i världsklass inom säkerhet, internettjänster, mobila tjänster och inbyggda system. Tack vare omfattande verksamhetskunnande och bred branscherfarenhet kan Cybercom erbjuda strategi- och teknikexpertis inom telekom, industri, media, offentlig sektor, handel samt bank och finans. Koncernen har cirka 1 800 anställda med uppdrag världen över och 25 egna kontor i 10 länder. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordiska börsen. Läs mer på www.cybercom.se

Taggar:

Dokument & länkar