Ny Sverigechef i Cybercom

Cybercom växer inom marknaden för telekomtjänster. Som ett led i Cybercoms tillväxtstrategi fokuserar bolaget sin svenska verksamhet ytterligare mot telekom och de utvalda teknologier som stöds av Cybercoms partnerskap. Bengt Levin är utsedd till Sverigechef.

Under 2004 har Cybercom stärkt sin position inom telekom och där fortsatt ta marknadsandelar. Bolagets verksamhet återfinns nu till 70 procent inom telekommarknaden. För att bättre möta efterfrågan på bolagets tjänster inom området, stärker Cybercom sin satsning mot telekom i den svenska verksamheten. Förutom att bolagets befintliga organisation alltmer riktas mot telekom har Cybercom under året rekryterat drygt 50 nya medarbetare inom telekom. - Vi har en framgångsaffär i vår unika position inom billing, e-commerce, portaler och inbyggda system. Våra tjänster är efterfrågade och vi stärker oss nu för att kunna möta våra kunders behov, säger Bengt Levin, Cybercoms Sverigechef. - Vår satsning inom telekom har givit goda resultat. Vår framtida inriktning blir att växa utifrån detta samt inom valda teknologier. Fortfarande återfinns andra viktiga nyckelkunder inom industri- och finansmarknaden. Men vi har en aggressiv tillväxtstrategi och vår inriktning mot marknaden finans har inte utvecklats som vi hoppats. Nu arbetar vi för organisk tillväxt inom telekom kompletterat med förvärv i Sverige och Europa, säger Mats Alders, vd och koncernchef Cybercom. Som ett led i ovanstående fokusering integreras affärsområde Financial Services i affärsområde Sverige och ställs om mot den nya inriktningen. För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Alders, VD och koncernchef Cybercom Group, Telefon: + 46 70 725 3200 Bengt Levin, Sverigechef Cybercom Group, Telefon +46 708 57 62 75

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Media

Media

Dokument & länkar