Bokslutskommuniké för Cycore AB (publ), 1 januari - 31 december, 2000

Bokslutskommuniké för Cycore AB (publ), 1 januari - 31 december, 2000 Cycore presenterade idag det ekonomiska utfallet från perioden 1 januari - 31 december, 2000. Helåret · Omsättningen ökade med 229 % till 17,7 MSEK (5,4) · Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -100,7 MSEK (-41,9) · Likvida medel uppgick till 15,0 MSEK (11,2) efter genomförda nyemissioner · Soliditeten var vid periodens utgång 79 % (83) · Periodens kassaflöde uppgår till 3,7 MSEK (11,0) · Cult3D version 5.0 lanserades under mars månad och flera betydelsefulla internationella samarbeten inleddes · Under sommaren förvärvades det amerikanska företaget PuppetTime · Under året har icke strategisk 2D teknologi avyttrats för en total köpeskilling om 14,6 MSEK Oktober - December · Omsättningen ökade med 278 % till 6,4 MSEK (1,7) · Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -36,3 MSEK (-17,9) Se vidare: http://www.cycore.com/company/finfo.asp För ytterligare information kontakta: Sune Elmroth, Finansdirektör för Cycore AB Telefon 018/65 65 60 Om Cycore: Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D- programvara för Internet. Cycore:s Cult3D® -programvara bygger på prisbelönad produktvisualiseringsteknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office®-dokument och i Adobe® Acrobat® -filer. Syftet med programvaran är att hjälpa företag att öka sin försäljning on-line samt förbättra sin säljpresentation och kundservice. Fler än 300 kända märkesföretag, inklusive Palm, NEC, Canadian Broadcasting Corporation, ABB och Toyota använder Cult3D. Produkten har fler än 6 miljoner användare globalt. Cycore säljer även Cult Effectstm, en serie kraftfulla specialeffektfilter för efterproduktion av film och video. Företaget grundades i Sverige 1996, där även huvudkontoret finns. Företaget har också kontor i USA, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Den 31 december 2000 hade Cycore 109 anställda och omsättningen under år 2000 var 17,7 miljoner SEK. Se http://www.cycore.com för ytterligare information. Cult3D är ett registrerat varumärke och Cult Effects ett varumärke tillhörande Cycore. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT01050/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D-programvara för Internet. Cycore:s Cult3D(r)-programvara bygger på prisbelönad teknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office(r)-dokument och i Adobe(r)-filer.

Dokument & länkar