Cygate Måldata knyter samman 600 vårdenheter i Stockholms läns landsting

Cygate Måldata knyter samman 600 vårdenheter i Stockholms läns landsting Cygate Måldata levererar ett helt nytt kommunikationsnät för bl.a. data, telefoni och bilder till Stockholms läns landsting. Nätet, som kallas SLLnet, knyter samman samtliga vårdenheter i länet. Landstinget hyr nätet av Cygate Måldata som en tjänst. Detta ger landstinget möjlighet att i ännu större utsträckning fokusera på sin huvuduppgift, där nätet spelar en stor roll för att utveckla vårdsamverkan. Avtalet, som löper över tre år med option på ytterligare två år, är värt ca 100 Mkr. I Stockholms län finns drygt 600 vårdenheter bl.a. sjukhus, vårdcentraler, sjukgymnaster och folktandvårdsmottagningar. Dessa är sammankopplade i ett gemensamt nät för att underlätta utbyte av information mellan de olika vårdenheterna, t.ex. när en patient besöker flera olika vårdställen i samma ärende. Den nya lösningen kommer att kunna användas för central hantering av patientjournaler, gemensam databas för vårduppgifter och röntgenbilder. - Det nya nätet ger oss större flexibilitet och låter oss fokusera på vår huvuduppgift, nämligen att förse våra invånare med god vård. Kommunikation och samverkan är viktiga faktorer för att vården ska kunna utvecklas vidare. Cygate Måldata äger nätet och vi hyr datakommunikationen som en tjänst, det är en väldigt smidig lösning för oss, säger Sören Olofsson, landstingsdirektör i Stockholms län. Nätet baseras på Cygate Måldatas koncept 1net4u, en teknisk lösning som innebär att det går att hantera ett företags hela data- och teletrafik via en enda anslutning. 1net4u är en höghastighets-tjänst som gör det möjligt att få lika hög kapacitet mellan kontor eller till Internet som inom kontoret. Varje lösning är skräddarsydd utifrån de verksamhetsbehov som kundföretaget har. Lösningen till Stockholms läns landsting baseras på utrustning från Extreme Networks och Cisco Systems. Länkar, fjärr- och fiberförbindelser levereras av Skanova och Stokab. - Vi ser en tydlig trend att fler och fler kunder väljer att hyra sin datakommunikation istället för att själva äga utrustningen. Fördelen med detta är att kunden slipper dyra investeringar när det är dags att uppgradera nätet. Vårt koncept 1net4u gör det enkelt för kunden att välja den eller de tjänster som effektiviserar deras verksamhet, säger Nils Boghammar, VD för Cygate Måldata. Cygate Måldata arbetar som systemintegratör och erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom säker IT-infrastruktur. Cygate erbjuder säkra infrastrukturlösningar inom röst-, data- och videokommunikation. Vi designar, installerar och underhåller nätverkslösningar baserade på IP-teknologi, som kombinerar våra egna lösningar med produkter från våra partners. Cygate tillhandahåller också lösningar för administration och övervakning av system och nätverk. Vår utbildningsverksamhet säkerställer att kundens IT-investeringar får ett optimalt utnyttjande. För ytterligare information, kontakta: · Nils Boghammar, VD Cygate Måldata AB, tel.08-734 40 15, mobiltel 0703-79 19 00 www.cygatemaldata.se · Johan Stenstrand, Account Manager, Cygate Måldata AB, tel.08-734 41 21, mobiltel 0703-79 19 34 www.cygatemaldata.se · Per Ånmark, projektledare, Stockholms läns landsting, tel.08-737 42 05, mobiltel. 070-737 42 05 www.sll.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00070/wkr0002.pdf

Dokument & länkar