Olycksrisk för cyklister skiljer sig kraftigt mellan kommuner

En färsk studie om cykelolyckor visar att det är stora skillnader mellan olika kommuner. Fem gånger fler cykelolyckor sker i de farliga kommunerna jämfört med de säkra. I kommuner där många använder cykeln är risken för cykelolyckor  mindre.

I en ny studie har den nationella resvaneundersökningen, RVU, lagts ihop med statistik från STRADA som är sjukhusens rapporterade olycksfall. Resultatet från studien visar att risken för att råka ut för en cykelolycka varierar kraftigt i landet. Det är fem gånger större risk att skadas vid en cykelresa i en kommun som tillhör högriskgruppen jämfört med lågriskgruppen.

- Kommunerna måste förstå att deras planering faktiskt påverkar antalet olyckor. Cyklingen ökar stadigt i Sverige och en genomtänkt infrastruktur behövs för att cyklisterna ska kunna färdas utan att riskera livet. Till stor del är detta en attitydfråga hos kommunen, säger Anders Drougge, ordförande i Cykelfrämjandet.

Cyklister är idag den trafikantgrupp som skadas allra oftast på vägarna i Sverige. En tydlig slutsats i studien är att i kommuner där många använder cykeln och infrastrukturen uppmuntrar till cykling är risken för cykelolyckor samtidigt mindre.

- Förenklat kan man säga att det är mycket farligare att vara cyklist i en bilkommun än i en cykelkommun. När det är många cyklister verkar kommunerna anpassa sin planering efter dem. Det blir till en positiv spiral som ger ökad trafiksäkerhet för cyklisterna, säger Iréne Isaksson-Hellman, trafikforskare på If.

Antal skadade i singelolyckor per miljon cykelresor
8,3 20,2 43,3
Eskilstuna                   Gotland                      Borås                       
Gävle                        Göteborg                      Botkyrka                    
Halmstad                     Haninge                      Falkenberg                  
Jönköping                    Hässleholm                   Helsingborg                 
Kalmar                        Järfälla                     Huddinge                    
Lidingö                      Karlstad                     Karlskrona                  
Linköping                    Kristianstad                 Kungälv                     
Luleå                        Kungsbacka                   Norrtälje                   
Motala                       Lund                         Skellefteå                  
Mölndal                      Malmö                        Skövde                      
Nacka                        Norrköping                   Solna                       
Nyköping                     Stockholm                    Tyresö                      
Sollentuna                   Sundsvall                    Uddevalla                   
Täby                         Södertälje                   Upplands Väsby              
Växjö                        Trollhättan                   Varberg                     
Örebro                       Umeå                         Örnsköldsvik                
Östersund                    Västerås                     Österåker                   

Antal skadade i kollisionsolyckor per miljon cykelresor
2,5 5,3 10,8
Botkyrka                     Falkenberg                   Borås                       
Gävle                        Gotland                      Eskilstuna                   
Halmstad                     Göteborg                     Haninge                     
Kalmar                       Helsingborg                  Huddinge                    
Karlstad                     Hässleholm                   Järfälla                    
Kristianstad                 Jönköping                    Kungälv                     
Lidingö                      Karlskrona                   Malmö                       
Luleå                         Kungsbacka                   Nacka                       
Motala                       Linköping                    Norrköping                  
Nyköping                     Lund                         Skellefteå                  
Skövde                       Mölndal                      Solna                       
Sollentuna                   Norrtälje                    Stockholm                   
Trollhättan                   Södertälje                   Sundsvall                   
Täby                         Uddevalla                    Tyresö                      
Umeå                         Varberg                      Upplands Väsby               
Växjö                        Västerås                     Örebro                      
Östersund                    Österåker                    Örnsköldsvik                

Kommunerna har delats upp i tre grupper utifrån olycksrisken för cyklister. Siffran anger genomsnittet för kommunerna i gruppen, angivna i bokstavsordning. För att få ett statistiskt hållbart underlag har endast kommuner med minst 40 000 invånare tagits med.

Studiens syfte är att undersöka skillnader i olycksrisk mellan kommuner och vad man kan göra för att minska dem. Studien är gjord på uppdrag av Cykelfrämjandet och med stöd av försäkringsbolaget If.

Studien har genomförts av Spolander Consulting, www.spolander.se

För ytterligare information:

Anders Drougge, ordförande i Cykelfrämjandets riksorganisation. Mobil: 070-775 84 15 E-post: anders.drougge@cykelframjandet.se

Daniel Claesson, Pressansvarig If. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Vi arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet.

Taggar:

Om oss

Cykelfrämjandet har som mål att göra Sverige till en verklig cykelnation. Vi arbetar lokalt och på riksnivå med att främja cykling för bättre miljö, hälsa och för att få en säker trafikmiljö i hela landet. www.cykelframjandet.nu