Dacke säljer Anthills affärsområde för svarstjänster

Dacke Group Nordic (publ.) har slutfört försäljningen av affärsområdet svarstjänster i Anthill. Detta som ett led i renodlingen av verksamheten till IT-support och kundtjänst. Försäljningen genererar en reavinst om ca 3 Msek.

– Som vi tidigare kommunicerat håller vi hög aktivitet när det gäller vårt operativa åtgärdsprogram i Dacke. Anthill har inte utvecklats enligt prognos. Vi är därför tvungna att göra vissa strategiska prioriteringar. Koncentrationen till IT-support och kundtjänst ger oss bättre förutsättningar att snabbare nå lönsam tillväxt, säger Peter Zakrisson, VD i Dacke Group Nordic.

Anthill har fram till nu bedrivit sin verksamhet i fem affärsområden. För att bli effektivare och lönsammare har vi beslutat att fokusera verksamheten till IT-support och kundtjänst. För dessa tjänster har Anthill tidigare investerat i en toppmodern teknikplattform: Avaya med tillhörande supportsystem. På dessa områden ligger vi i teknikens framkant och vi har vunnit pris som bästa kundtjänst, säger Tommy Sundström, VD för Dackebolaget Anthill.

Ytterligare förändringar i organisationen är att vänta inom den närmaste tiden. Alla med målet att modernisera och stärka kärnverksamheten.

Dokument & länkar