Dacke Industri förvärvar Dynalyse AB

Dacke Industri förvärvar samtliga aktier i Dynalyse AB. Förvärvet av Dynalyse AB erbjuder Dacke Industri AB tillgång till en affär inom produktkvalitetsmätningar i processlinjer och öppnar möjligheter på denna världsomspännande marknad. Dynalyse har byggt upp en stark och global kundbas och genom egna produkter och samarbetspartners har bolaget sedan 25 år tillbaka sålt ett stort antal system och lösningar där kunskap och kvalitet har varit avgörande för framgången och förtroendet hos kunderna.

”Dynalyse har varit framgångsrika bland annat tack vare kärnvärden som vi inom Dacke Industri värdesätter. Kvalitet, partnerskap och långsiktig lönsamhet. Vi är mycket glada över att välkomna Dynalyse till vår koncern” säger Lars Fredin, vd och koncernchef på Dacke Industri AB. 

Mikael Perstorper, vd på Dynalyse AB: 
”Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Dacke utveckla verksamheten ytterligare, såväl affärsmässigt som tekniskt. Nu ökar möjligheterna för Dynalyse att ta fram nya innovativa mätsystem, breddas internationellt samt att arbeta med fler typer av processindustrier.”

Om Dynalyse AB
Dynalyse AB har 6 anställda i Partille utanför Göteborg, utvecklar, tillverkar och säljer innovativa mättekniska system till processindustrier. Dynalyse startade 1995 som ett groddföretag från Chalmers Universitet med en revolutionerande lösning för kvalitetssortering av konstruktionsvirke genom vibrationsmätning. Denna teknik är nu dominerande i sågverksindustrin för hållfasthetssortering.

Dynalyse säljer idag flera typer av mätsystem, med kunder i 12 länder som hanteras direkt och via partners. Företagets fokus är att med hög tekniknivå erbjuda kostnadseffektiva mätsystem för krävande tillämpningar. Dynalyse arbetar kontinuerligt med att vidmakthålla långsiktiga relationer med sina kunder, att erbjuda robusta och hållbara produkter samt att hela tiden vidareutveckla och marknadsanpassa dessa.

Lowe Fällmar
Förvärvs och Affärsutvecklingschef
lowe.fallmar@dackeindustri.se
+46 70 641 07 31
 

Dacke Industri är en långsiktig ägare som investerar i innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra företag. Företagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat.

Dacke Industri är typiskt ensam eller majoritetsägare i förvärvade bolag då vårt långsiktiga fokus kommer till sin bästa rätt. Som ägare agerar vi med tydlighet, branschkunskap, erfarenhet och har ett stort förtroende för dotterbolagens egen kompetens att driva mot en positiv och hållbar utveckling.

Om oss

Dacke Industri är en långsiktig ägare som investerar i innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och system. Vi tillför industriellt kunnande, ett starkt nätverk och bibehåller en entreprenöriell miljö i våra bolag. Bolagen har en mycket hög grad av självständighet och drivs decentraliserat.

Prenumerera

Media

Media