PTS vill konkurrera med privat verksamhet

PTS vill konkurrera med privat verksamhet PTS (Post- och Telestyrelsen) har på regeringsuppdrag utrett förutsättningarna för en funktion för IT-incidenthantering. Resultatet var en rapport som rekommenderar att en funktion som helt och hållet konkurrerar med privat verksamhet i PTS regi. -I PTS rapport står det de inte ska konkurrera med privat verksamhet, trots att deras förslag på funktion helt konkurrerar med vår verksamhet, säger Åsa Schwarz, VD Secyour. Vi försökte kontakta dem under hösten men de ville inte få någon information om kommersiella alternativ. Funktion för IT-incidenter brukar benämnas CERT-tjänster (Computer Emergency Response Team). Erfarenheter från utlandet visar att CERT i statlig regi inte fungerar. I USA är tjänsten i FBI´s regi vilket innebär att företag inte vill inrapportera incidenter till en brottsförebyggande myndighet. Incidenterna kan då offentligöras i brottsutredningen vilket kan innebära stor skada för företaget. Därför har FBI fått mycket kritik för denna lösning. Nu vill PTS göra om samma fel. Secyour är ett privat CERT-alternativ under uppbyggnad som redan har fått mycket positiv respons från myndigheter och näringsliv. Initiativtagarna till Secyour är säkerhetsföretaget Dagaz, med kunder som t ex Ericsson, Polisen, Försvaret, och Folksam, samt Riskkapitalbolaget Zone. Mer information finns på www.secyour.se. Kontakta gärna vid frågor: Åsa Schwarz, VD Secyour AB asa.schwarz@dagaz.se Tel: 08-55 60 62 60 Mobil: 0709-279757 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/24/20010124BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Dagaz affärsidé är att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster inom informationssäkerhet och kommunikation. Våra kunder är offentlig sektor och stora företag som t ex Försvaret, Ericsson Folksam och SJ.

Dokument & länkar