Dagon förvärvar fastighet och etablerar sig i Göteborg

Dagon AB har förvärvat sin första fastighet i Göteborg och etablerar sig därmed i staden. Fastigheten Gamlestaden 39:13 är på totalt 10 400 kvadratmeter och används huvudsakligen som fryshus. Köpeskillingen uppgår till 63 miljoner kronor.

I området Gamlestaden planeras omfattande trafikbyggnationer, bland annat har en ny järnvägsled byggts till fastigheten. Vidare byggs ett nytt partihallscentrum som ska stå klart under 2011.

- Vi har länge önskat att etablera oss i Göteborg och är glada över att nu få tillfälle att förvärva en intressant fastighet. Vi tror att området kommer att öka i värde med de infrastrukturella investeringar som nu genomförs. Vi avser att förvärva fler fastigheter i Göteborg och bygga upp en egen organisation där, men inledningsvis kommer fastigheten förvaltas av en närstående samarbetspartner, säger Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör på Dagon.

Direktavkastningen uppgår till 8,7 procent. Vakansgraden uppgår till 6,7 procent.
Förvärvet sker i bolagsform.


För vidare information, vänligen kontakta:
Roger Stjernborg Eriksson, verkställande direktör, telefon 040–607 48 39
Lars Axelsson, Transaktion och Analys, telefon 0705–644 707


Dagon AB (publ) är ett utvecklingsbolag med ett fastighetsbestånd om ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor som huvudsakligen består av kommersiella fastigheter, med ett stort inslag av projektfastigheter, i södra och mellersta Sverige. För att uppnå långsiktig tillväxt och värdeökning arbetar Dagon med ett helhetskoncept inom fastighetssektorn baserat på förvärv, förädling, förvaltning och försäljning. Dagonaktien är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Om oss

Dagon AB (publ) är ett expansivt utvecklingsbolag i fastighetsbranschen med verksamhet i utvalda delar av landet. Fastighetsbeståndet uppgår till drygt 5 miljarder kronor och består av kommersiella fastigheter samt projektfastigheter i södra och mellersta Sverige. Dagon är noterad på OMX Nordiska Börs Stockholm Small-cap lista under symbolen DAG. www.dagon.se

Dokument & länkar