Årets Företag 2001

Årets Företag 2001 Dalkia Facilities Management AB Franska Handelskammaren i Sverige har utsett Dalkia Facilities Management AB till Årets franska företag i Sverige 2001. Företagets VD Lars Abrahamsson kommer, tillsammans med styrelseordförande Félix Mayer, att ta emot priset av Frankrikes Ambassadör i Sverige, Patrick Imhaus. Ceremonin äger rum på Grand Hôtel i Stockholm den 8 no-vember. Juryns motivering till utmärkelsen lyder: "Dalkia Facilities Management AB har på mycket kort tid utvecklats från att ha varit en fastighetsteknisk avdelning inom Stockholms läns landsting till att bli ett rikstäckande och snabbt växande företag inom en fransk världskoncern. Med support från det franska moderbolaget har Dalkia i Sverige snabbt och skickligt anpassat sig till marknadens spelregler och marknadsandelarna har växt stadigt varje år. Regelbunden kompe tensutveckling och kunskapsutbyte inom koncernen i kombination med strävan att möta kundernas föränderliga behov har gjort svenska Dalkia till en av de största och mest erkända aktörerna inom facilities management* i Sverige. Dalkia Facilities Management AB är ett utmärkt exempel på framgångsrik företagsutveckling och visar vad svenskar och fransmän kan åstadkomma tillsammans." *Facilities management = konsten att få fastigheter, lokaler samt deras miljö och utrustning att maximalt stödja fastighetsägarens och lokalanvändarnas kärnverksamhet. Dalkia Facilities Management AB har sitt ursprung i Stockholms läns landsting (SLL) via Locum AB som 1993 ombildade den fastighetstekniska avdelningen till ett helägt dotterbolag. Januari 2001 blev Dalkia International ensam ägare till bolaget. Svenska Dalkia har de senaste tre åren mer än fördubblat sin verksamhet och skapat en rikstäckande organisation med många nya och viktiga kunder. Omsättningen uppgick år 2000 till 647 Mkr och företaget har 470 anställda. SLL:s/Locum AB:s outsourcing renodlade den egna verksamheten, tillförde 75 Mkr för försäljningen av driftbolaget och sänker nu den årliga driftkostnaden med cirka 50 Mkr jämfört med 1994. Dalkiagruppen är Europas ledande leverantör av energitjänster och facilities managementtjänster för kommersiella och offentliga fastigheter. Dalkiagruppen finns i ett 30-tal länder och har 30.000 anställda. Dalkiagruppen ingår i Vivendi Environment, ett dotterbolag till Vivendi Universal. Franska Handelskammaren i Sverige grundades 1918 och var därmed en av de första utländska handelskamrarna i Sverige. Handelskammarens syfte är att främja och utveckla handelsrelationer mellan Frankrike och Sverige och verka för ökat utbyte och ömsesidig förståelse. Franska Handelskammaren är också ett nätverk bestående av cirka 200 medlemsföretag, både franska och svenska, från olika branscher. Sedan 1989 delas priset "Årets Företag" ut till ett franskt företag som på ett markant sätt bidragit till att förbättra de fransk-svenska ekonomiska relationerna och som har lyckats exceptionellt väl på den svenska marknaden. Tidigare mottagare av priset är Cap Gemini, Peugeot- Citroën, Lafarge Nordiska, Alfax, Crédit Agricole Indosuez, France Télécom, Erasteel Kloster AB, JCDecaux Sverige AB, Bull AB och förra året Hachette Filipacchi AB. För mer information: Dalkia - Pia Hedman-Modig, informationsansvarig, 08- 690 70 15, e-post pia.hedman-modig@dalkia.se alt. Harriet Benlala, marknadsförare. 08-690 75 78, e-post harriet.benlala@dalkia.se Franska Handelskammaren - Kristina Hulteberg, Direktör, 08-442 54 41, e- post kristina.hulteberg@ccfs.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar