Dalkia träffar avtal med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Report this content

Dalkia träffar avtal med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm Fastighetsbranschen har länge saknat ett forum för strukturerat utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan den akademiska världen och näringslivet. Dalkia har tillsammans med ett trettiotal välkända företag i Sverige gått med i Fastighets-akademien, som skapats på initiativ av Kungliga Tekniska Högskolan. Dalkia ser Fastighets-akademien som en intressant plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskning och näringsliv. Den samlade erfarenheten bland de anslutna företagen kommer bland annat att bidra till en mer målinriktad utveckling och utbildning inom området. Branschen får samtidigt på ett tidigt stadium ta del av nya modeller och ny forskning. Kort sagt, Fastighetsakademien med deltagarföretagen är ett sätt att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Kicki Björklund, teknisk doktor på KTH:s avdelning för bygg- och fastighetsekonomi, säger att hon är mycket glad över att Fastighetsakademien nu har etablerats. Särskilt intresserad är hon av att närmare kunna följa utvecklingen inom facilities management. För mer information, kontakta: Lars Abrahamsson, Dalkia Facilities Management AB, telefon 08-690 75 15 Kicki Björklund, Kungliga Tekniska Högskolan, telefon 08-790 91 26 Dalkia Facilities Management AB är en av Sveriges största aktörer inom facilities management med uppdragsgivare inom Locum, Telia, Amplion samt ett antal kommuner och privata fastighetsägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar