Landstinget i Värmland låter Dalkia sköta delar av fastighetsdriften

Report this content

Landstinget i Värmland låter Dalkia sköta delar av fastighetsdriften Landstinget i Värmlands upphandling avseende fastighetsdrift av vårdcentraler är nu genomförd. Dalkia Facilities Management AB har fått förtroendet att svara för driften av vårdcentralerna: Grums, Vålberg, Kil och Skoghall. Avtalet avser fastighetsteknisk drift, fastighets skötsel inklusive löpande, akut och förebyggande underhåll av byggnaderna. Lars Nilsson, fastighetschef på Landstinget i Värmland, säger att i och med denna upphandling har ett viktigt steg tagits för att optimera fördelarna med såväl verksamhet i egen regi som genom köp av motsvarande tjänster. Vård av fastigheter kan skötas även av andra aktörer. Entreprenaden tillföll Dalkia, beroende på att deras anbud var mest konkurrenskraftigt med avseende på kostnad, organisation, kvalitet och miljö. - Det är glädjande att fler och fler landsting och kommuner väljer att lägga ut fastighetsdriften på entreprenad. Med detta uppdrag stärks vår ställning i Värmland, vilket inspirerar oss till fortsatt utveckling i regionen, säger Lars Abrahamsson, VD på Dalkia FM. Kontraktet startar den 1 november 2002 och är på tre år med möjlighet till två års förlängning. Dalkia Facilities Management AB ingår i Dalkia AB och är en av Sveriges största aktörer inom facilities management och energiservice. Dalkia FM säkerställer att fastigheter, lokaler samt dess miljöer och utrustning maximalt stödjer kundens kärnverksamhet. Företaget vänder sig till fastighetsägare, deras hyresgäster och till ägare av fjärrvärme- /fjärrkylanläggningar. Bland Dalkia FM:s uppdragsgivare finns Locum, Telia, Amplion (Tornet), LO, Birka Värme, kommuner, landsting och privata fastighetsägare. Företaget har idag cirka 500 anställda i hela Sverige. I Dalkia AB med Norden som marknadsområde ingår även Dalkia Industripartner AB, vars verksamhet syftar till att öka effektiviteten i kundens produktionsprocesser och tekniska försörjningssystem genom ett optimalt och samordnat underhållsåtagande. Företaget erbjuder långsiktigt partnerskap till industriföretag. Bland kunderna finns Swedish Meats, Akzo Nobel Surface Chemistry, Trelleborg Industrier, Outokompu och Nordic Brass. Dalkia IP har cirka 400 anställda. För mer information, kontakta Camilla Arremo, affärsutvecklare på Dalkia Facilities Management AB, telefon 08-690 72 62. eller Lars Nilsson, fastighetschef på Landstinget i Värmland, telefon 054-61 42 65. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00240/wkr0002.pdf

Dokument & länkar