Locum AB säljer resterande 50% av Dalkia Facilities Management AB till Dalkia

Locum AB säljer resterande 50% av Dalkia Facilities Management AB till Dalkia Locum har i dag sålt resterande 50 % av aktieinnehavet i Dalkia Facilities Management till franska Dalkia. Köpeskillingen uppgår till 50 Mkr. Försäljningen av Locum AB:s aktieinnehav i Dalkia Facilities Management AB ger ett flertal positiva effekter. Locum AB:s VD Ingemar Ziegler sammanfattar: - Locum får en oberoende roll som beställare av driftentreprenader, något som är viktigt för en väl fungerande marknad. - Locum har fått bra betalt - 75 Mkr - för avyttringen av sin driftorganisation. - Dalkia FM har tillförts och kommer även fortsättningsvis att tillföras gedigen facility management kompetens från Dalkia International. - Stockholms läns landsting har successivt fått högre kvalitet till lägre kostnader för fastighetsdriften. "För Dalkias del innebär detta att vi nu till hundra procent kan vidareutveckla våra relationer med våra kunder. Därutöver kan vi intensifiera ansträngningarna att utvecklas i Sverige och övriga i Nordiska länder." säger Dalkia Internationals representant tillika styrelseordförande för Dalkia Facilities Management AB - Felix Mayer. Lars Abrahamsson, VD för bolaget, konstaterar att detta är ett unikt och framgångsrikt exempel på hur en före detta landstingskommunal servicegrupp kan utvecklas på kort tid till ett framgångsrikt bolag i en internationell koncern. Ytterligare information: Ingemar Ziegler, VD för Locum AB 08-690 70 01, 070-48470 01 Tommy Hoff, vVD för Locum AB 08-690 76 77, 070484 76 77 Charlotte Helmersson, Informationschef Locum AB www.locum.se Felix Mayer, Dalkia FM AB, styrelseordförande 0033-1-710 07452, fmayer@dalkia.com Lars Abrahamsson, VD, Dalkia FM AB 08-690 75 15, 070-484 75 15 Pia Hedman-Modig, Infomaster, Dalkia FM AB 08-690 70 15, 070-484 70 15 www.dalkia.se och www.dalkia.com Den 1 januari 1994 avknoppades Locums driftverksamhet till det nybildade Locum Drift AB. I september 1998 sålde Locum hälften av aktierna i bolaget till det franska Dalkia SCA. Locum Drift AB namnändrades till Dalkia Facilities Management AB. Locums främsta syfte med försäljningen var att renodla Locum som fastighetsansvarig och beställare. Därutöver var syftet att ge driftbolaget möjlighet att konkurrera på den öppna marknaden och tillföras ny kompetens för att på sikt avyttra företaget. Nu är detta en realitet och Dalkia har merparten av sin omsättning på den öppna marknaden. Då lämnar Locum sitt ägarskap i företaget. Locum AB Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett 2 fastighetsbestånd på cirka 2,3 miljoner m lokaler i storstockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. Dalkia är en del i Vivendi Environment med 180 000 anställda. Vivendi Environment är störst i världen vad avser miljötjänster. Gruppen är listad på Parisbörsen och ägs till 72 procent av Vivendi Universal. Omsättningen är 25,6 miljarder euro - av vilket mer än 55 procent genereras utanför Frankrike (uppskattat för år 2000). I Vivendi Environment ingår dotterbolagen Dalkia, Vivendi Water, Onyx, och Connex. Främsta verksamhetsgrenar: Energitjänster och facilities management - Dalkia: Verksamt i ett 30-tal länder i hela världen och ledande i Europa vad avser energitjänster och facilities management. EDF - Electricité de France där svenska Graninge Energi ingår - är en delägare i Dalkia sedan hösten år 2000. I och med detta har Dalkia en omsättning på 3,6 miljarder euro och 30 000 anställda. Vatten - Vivendi Water: Främst i världen vad avser vattenleveranser och servicetjänster med över 100 miljoner kunder i över 100 länder. 67 000 anställda. Miljö/kretsloppshantering - Onyx: Rankad som nummer tre i världen och som nummer ett i Europa vad avser miljötjänster. 56 000 anställda. Transporter - Connex: Europas ledande privata transporföretag. Mer än en miljard passagerare per år med verksamhet från Sverige i norr till Australien i söder. 34 000 anställda. Dalkia Facilities Management AB: Anställda: 500 Omsättning: 650 miljoner kronor (uppskattat år 2000) 2 Förvaltad yta: 5,7 miljoner m BTA Största kunder: Stockholms läns landsting med Landstingsfastigheter och Locum, Stockholms Lokaltrafik (SL), Telia Fastigheter, Amplion Fastigheter, Stenvalvet, Postfastigheter, Akademiska hus och LO samt Solna, Sigtuna, Armada/Österåker, Danderyds kommuner m.fl. /.. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar