Dalkia FM AB - Nu även ett miljöcertifierat företag!

Report this content

Dalkia FM AB - Nu även ett miljöcertifierat företag! DNV miljöcertifierade i november 2002 Dalkia Facilities Management enligt kraven i ISO 14001. Dalkia FM är sedan tidigare kvalitetscertifierat enligt kraven ISO 9001:2000. - Med bland annat dessa certifieringar som stöd är nu vårt ledningssystem ett kraftfullt verktyg för fortsatt förbättring och utveckling av verksamheten i nära samverkan med våra kunder, säger Lars Abrahamsson, VD på Dalkia FM. Miljöhänsyn är för oss en naturlig del i all vår verksamhet. Dalkia kommer under år 2003 att fokusera på utsläpp till luft. Tanken är att en gemensam satsning skall samla alla ansträngningar kring en koldioxidjakt under året. Miljöarbetet kommer därför att koncentreras på energianvändningen hos kunderna och Dalkia FM:s transporter. Dalkia FM inledde arbetet för att nå en miljöcertifiering under sommaren 2001. Idag har över hälften av företagets cirka 500 medarbetare genomgått fördjupade miljöutbildningar inom olika områden. Några av de synliga resultaten av miljöarbetet är: ·miljökrav är preciserade för personalen och anlitade underentreprenörer och leverantörer ·en internt utarbetad kemikalielista med godkända produkter ·en internt utarbetad logistikplan för effektivare fordonstransporter ·utvecklat den interna källsorteringen och drivit intern utbildningskampanj · Dalkia Facilities Management AB ingår i Dalkia AB och är en av Sveriges största aktörer inom facilities management. Dalkia FM säkerställer att fastigheter, lokaler samt dess miljöer och utrustning maximalt stödjer kundens kärnverksamhet. Företaget vänder sig till fastighetsägare, deras hyresgäster och till ägare av fjärrvärme-/fjärrkylanläggningar. Bland Dalkia FM:s uppdragsgivare finns Locum, Volvo, Telia, Tornet, Fortum Värme, Danderyds kommun, LandstingsFastigheter Dalarna och Statens fastighetsverk. Företaget har idag cirka 500 anställda i Sverige. I Dalkia AB ingår även Dalkia Industripartner AB vars verksamhet bidrar till att genom optimalt underhåll öka effektiviteten i kundens produktionsprocesser och tekniska försörjningssystem. Företaget erbjuder långsiktigt partnerskap till industriföretag med verksamhet i Norden. Bland kunderna finns Swedish Meats, Akzo Nobel Surface Chemistry, Trelleborg Industrier, Outokompu och Nordic Brass. Dalkia IP har cirka 400 anställda. För mer information, kontakta Ylva Öhrnell, miljöchef på Dalkia Facilities Management AB, telefon 08- 690 76 33 eller 070-484 76 33. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00770/wkr0002.pdf

Dokument & länkar