Aktier utgivna av Dalsspira med stöd av teckningsoptioner är nu registrerade

Report this content

Dalsspira mejeri AB avslutade den 5 april teckningsperioden för innehavare av teckningsoptioner av serie 2021/2022 TO 2. Lösen av teckningsoptionerna tillförde Dalsspira 960 tkr före emissionskostnader som uppgick till 50 tkr.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket tisdag den 26 april 2022. Stoppdag för interimsaktierna i Euroclear blir den 3 maj. Därmed finns de nya aktierna på depå/VP-konto den 5 maj 2022.

Genom emission har antalet aktier i Dalsspira mejeri ökat med 821 742 stycken till 10 925 288 aktier. Aktiekapitalet ökade samtidigt till 3 277 586,40 kronor.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 318 13 33

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen